Groene Allianties

Groene Allianties werkt samen met bedrijven, overheden en onderwijs- onderzoekinstituten aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in Duiven.

In dialoog met al deze partijen zijn vijf thema’s gekozen (energie, grondstof, mobiliteit, groen en samen delen) met per thema een aantal aansprekende, concrete, duurzame projecten. De projecten voeren we uit met lokale partijen.

Door in het netwerk kennis te delen ontstaat verdieping op de thema’s wat leidt tot nieuwe ideeën en projecten.

Wil je ook lid worden van het Gilde van Versnellers?