Wij vinden dat iedereen in Nederland de mogelijkheid moet hebben om zelf zonne-energie op te wekken.

Waarom? Omdat er hoognodig iets moet veranderen in de energiemarkt. Nederland is voor het overgrote deel nog steeds afhankelijk van de energie die wordt opgewekt in de grote kolencentrales. Dat moet veranderen. Niet langer is duurzaam opgewekte energie een vrijblijvende optie. Wij willen de onafwendbare transitie naar duurzaam opgewekte energie faciliteren en versnellen.

Hoe? Door niet langer op de overheid te wachten maar door jou in staat te stellen om zelf energie op te wekken. De productie aan duurzaam opgewekte energie in Nederland wordt zo vergroot: paneel voor paneel.

Wil je ook lid worden van het Gilde van Versnellers?