RvN@ is een bottom-up beweging die innovatie, sociale en economische groei in het Rijk van Nijmegen actief stimuleert teneinde een topregio in Nederland te worden. Hierin werken ondernemers, organisaties, investeerders en kennisinstellingen/studenten met elkaar over gemeentelijke en sectorale grenzen heen om nieuwe en bestaande initiatieven met elkaar te verbinden en door te ontwikkelen.

Resulterend in relevante producten voor een breed publiek, met focus op ondernemers richt de beweging zich op

  • RvN@ondernemen: acceleratieprogramma’s voor ontwikkeling van business, idee of project
  • RvN@ontwikkelen: creatie nieuwe ideeën en toepassingen met het talent in de regio
  • RvN@leven: verbeteren van de leef- en werkomgeving

Elke business, idee of project kan bij RvN@ terecht om zo sneller en succesvol te groeien. We koppelen vraagstukken uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld aan kennisinstellingen en investeerders waarmee kansen ontstaan die leiden tot concrete toepassingen en nieuwe verdienmodellen. We delen onze unieke en sterke netwerken, producten, kennis en vooral doekracht en we zijn aanwezig op diverse ontmoetingsplekken (hubs) in de regio.

Door samen over grenzen heen te kijken, realiseren we nieuwe innovatieve projecten, meer innovatiekracht, krijgen we meer mensen aan het werk, behouden we meer talent voor lokale bedrijven en creëren we een sterke sociale samenleving in het Rijk van Nijmegen.

Wil je ook lid worden van het Gilde van Versnellers?