MVO Solutions neemt bedrijven, instellingen en overheden de zorg uit handen voor personeelsvraagstukken, die om een sociale en maatschappelijk verantwoorde invulling vragen. Daarnaast nemen wij ook  de werving & selectie van diverse professionials uit handen.

MVO Solutions zorgt voor talentontwikkeling
Wij zijn ervan overtuigd dat er veel talent aanwezig is onder de cliënten van gemeenten en UWV, maar dat dit talent niet altijd direct zichtbaar is. Samen met werkgevers, gemeenten en erkende opleiders zorgt MVO Solutions voor de ontwikkeling van deze talenten en noodzakelijke competenties in de vorm van werkervaringsplaatsen, leerwerkplekken en vakgerichte opleidingen.

Succesvol sociaal ondernemerschap
Inzet van professionials en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij bedrijven en overheden vraagt om maatwerk en degelijke kennis van wet- en regelgeving. Het team van MVO Solutions combineert de noodzakelijke sociale vaardigheid met up-to-date vakkundigheid. Dit schept de voorwaarden voor succesvol sociaal ondernemerschap.

SROI, PSO, MVO en outplacement
Wij adviseren over en begeleiden bij vraagstukken over:
• Social Return On Investment (SROI)
• Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in relatie tot de Participatiewet (MVO)
• Outplacement
• Werving & Selectie
• Payrolling, uitzenden en detacheren.

De aanpak van MVO Solutions is praktisch, marktgericht en daadkrachtig. Maak kennis met ons ervaren team.

Wil je ook lid worden van het Gilde van Versnellers?