Troef

Maar het kan nog beter. Ons zonnepark kan voor nog meer meerwaarde in de stad zorgen. Economisch gezien hebben we namelijk nog een troef: de bouw. Als we het project bouwen met lokale aannemers en installateurs, dan stimuleren we de bedrijvigheid in de regio. Onze bijdrage aan de economie wordt nog een stukje groter.

Eigen expertise

Op dit moment is er nog geen zonne-energiebedrijf in de regio dat een project van de omvang van Zonnepark de Grift kan bouwen. Dit werk wordt vaak uitbesteed aan buitenlandse onderaannemers die op hun beurt gebruik maken van bijvoorbeeld Oost-Europese installateurs. Wij denken dat dit een stuk lokaler kan. Specifieke kennis is vaak al wel lokaal aanwezig. Daarom hebben we de aanbesteding voor het zonnepark uit elkaar gehaald. Als lokale ondernemers hun eigen expertise inzetten en samenwerken kunnen we de klus klaren. Zo kunnen we de panelen bijvoorbeeld laten aanleggen door mensen uit de regio die geen werk hebben, ander werk zoeken in de energiesector of die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Bouwteam staat er bijna

Door niet voor een reguliere aannemer te kiezen wijken we af van gebaande paden. Onze aanpak is nieuw. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Maar het bouwteam staat er nu bijna en we verwachten snel definitieve afspraken te kunnen maken. De partijen die gaan meewerken zijn lokaal of in ieder geval zo lokaal mogelijk.

De kennis en ervaring die we opdoen kan worden ingezet bij de bouw van de vele zonneparken die de komende jaren in de regio Arnhem-Nijmegen zijn gepland. Goed voor een duurzame én sterke regio.

Wil je ook lid worden van het Gilde van Versnellers?