Doe-netwerk van professionals

Het Gilde van Versnellers bouwt samen met Burgers Geven Energie (community van burgers en bedrijven) aan het energiebedrijf van de toekomst (onze eigen regionale energiebrouwerij). Door het versnellen en verbinden van lokale, duurzame en eigen energieprojecten, brouwen en leveren we in 2030 duurzame energie voor 20% van de huishoudens in deze regio.

Kenmerken van het Gilde
Onze focus ligt op het alloceren van versnellingspunten voor grootschalige opwek met een fysieke locatie in beeld. We leiden mensen op, gaan samen leren en samen profiteren van de kennis en ervaring die we opdoen in de praktijk. Het Gilde werkt op basis van vertrouwen en bereidheid om te delen. Oriëntatie is de regio Arnhem-Nijmegen, maar we stellen ons vakmanschap ook beschikbaar buiten deze regio.

Drivers van het Gilde
In lijn met het Gilde uit het verleden bestaat het Gilde van Versnellers uit een aantal onderdelen:

1. Aanjaagteam wat bestaat uit minimaal twee netwerkregisseurs die zorgen voor het faciliteren van het netwerk, door het organiseren van bijeenkomsten, het verbinden van vakmensen en projecten en het pro-actief ontwikkelen van het Gilde.

2. Ronde tafel van versnellersEen (wisselende) selectie van leden die de globale koers in het oog houdt en op basis van het filosofische gesprek, gevraagd en ongevraagd advies geeft aan het aanjaagteam.

3a. Projectmatige versnellingsessiesProjecten zijn gericht op het ontwikkelen van collectieve en grootschalige duurzame opwek, al dan niet gecombineerd en geoptimaliseerd in een energie hub. Het Gilde zorgt voor het toevoegen van vakmanschap (de juiste expertise en ervaring) om een project versneld verder te brengen.                                                                                                                                                                         b. Thematische versnellingsessiesDoor het doen, ontstaan thema’s die meerdere projecten raken. Het aanjaagteam signaleert deze thema’s en organiseert hier de noodzakelijke denk en doe kracht omheen om projecten verder te brengen.

4. Doe-netwerk van bedrijvenDe leden van het Gilde werken samen om energieprojecten op een innovatieve manier in elkaar te schroeven en te versnellen. Dit gebeurt in onderlinge opdrachten.

5. Regionale samenwerkingMet het netwerk van Burgers Geven Energie werkt het Gilde van Versnellers samen met de lokale gemeenschap aan het energiebedrijf van de toekomst; lokaal, duurzaam en eigen.

Kennis, kunde, kassa
De kracht van het Gilde zit in de diversiteit van haar leden en de vele onderwerpen die gepaard gaan met het versnellen van de energietransitie van onderaf. Kijkend naar de verschillende ontwikkelfasen (idee, plan, realisatie en beheer) van projecten en ontwikkellocaties in de regio, zien we een aantal hoofdonderwerpen: technisch, financieel, proces en besturing, ruimtelijk, participatie en cross-overs. Het Gilde koppelt (online en offline) de verschillende benodigde soorten vakmanschap in de tijd aan projecten en locaties. We ontwikkelen, samen met (ROC, HAN) een lokaal leerwerkbedrijf om nieuwe vakmensen op te leiden. We starten met Energielandschap de Grift. Een aantal lokale partijen werken samen en leiden nieuwe mensen op, om het zonnepark van 5Ha in elkaar te zetten en aan te sluiten op de kabel van het windpark en te combineren met opslag. De opgedane kennis en kunde gebruiken we om andere energieprojecten versnelt te kunnen ontwikkelen en realiseren. Dit zorgt voor nieuwe business en werkgelegenheid in de regio.

Onze eigen energiebrouwerij
We hebben een dynamisch groeiende projectenportfolio met potentie voor het ontwikkelen van verschillende soorten energiebronnen. We hebben een groeiende community onder de vlag van Burgers Geven Energie. We hebben een multidisciplinair Gilde dat in deze regio aan de slag wil met concrete projecten die ruimtelijk goed zijn vormgegeven, passen bij de aard van het landschap en samen met de directe omgeving zijn ontwikkeld. Kortom, we hebben alle ingrediënten in huis om samen, lokale en duurzame energie te gaan brouwen met een schuimkraag voor de regio.

Brouwproces van het Gilde
Komende maanden gaan we het Gilde bestendigen en verder uitbreiden met de nodige disciplines. We gaan aan de slag met het versnellen van bestaande projecten en gaan op zoek naar nieuwe projecten en locaties. De opgedane kennis en ervaring van de afgelopen jaren borgen we in het whitepaper ‘The Art of Projectdevelopment’. We gaan aan de slag met bestaande technologie en kijken hoe ver we hier mee komen. We gaan op zoek naar nieuwe technologie of nieuwe combinaties van bestaande technologie om het technologiegat te dichten en de energietransitie verder te brengen.

Brouw je mee?
Je kunt meebrouwen door jezelf kosteloos aan te melden . Je neemt expertise en/of concrete projecten binnen de energietransitie mee en maakt hiervan een korte beschrijving. Bij aanmelding wordt je gevraagd het Gildeverbond te ondertekenen. Hiermee committeer je jezelf tot de deelname aan 10 versnellingssessies. Primair doel is om projecten te versnellen door het toevoegen van kennis en kunde. We willen voorkomen dat het Gilde een netwerk wordt van charlatans. Gildeleden brengen hun vakmanschap in het netwerk door met concrete projecten mee te denken in een thematische of projectmatige versnellingssessie. Betaalde opdrachten kunnen voortvloeien uit deze sessies. Dit is aan de project eigenaren en de vakman of vrouw. Gilde leden met een concreet project kunnen een versnellingssessie starten door (al dan niet met hulp van het aanjaagteam) andere gildeleden uit te nodigen via het online platform. Na een eerste versnellingsronde wordt gekeken naar een eventueel vervolg en wie daar bij gaat zijn. Zolang de versnellingskaart het toelaat, wordt van een gilde lid verwacht om op het verzoek voor een versnellingssessie in te gaan. Uiteraard kan men vooraf met elkaar de wederzijdse verwachtingen bespreken en in samenspraak wat anders besluiten.

Wil je ook lid worden van het Gilde van Versnellers?

  • Zon
  • Wind
  • Water
  • Opslag
  • Landschap
  • Innovatie
  • Geotermie
  • Biomassa