Terug naar projectoverzicht

Energielandschap de Grift

Innovatie Landschap Opslag Wind Zon

Aan de Griftdijk, langs de A15, bouwen we samen het energielandschap van de toekomst. Met de windmolens en zonnepanelen gaan we in totaal ruim 8000 huishoudens van groene stroom voorzien. Zo maken we Nijmegen op eigen kracht duurzaam. De opbrengst van de stroomverkoop blijft in de regio en draagt zo bij aan de lokale economie.

Griftdijk langs de A15

landschap de grift

Versnellingsvraag

We zoeken naar nieuwe technieken en innovaties om het energielandschap vorm te geven.

Optimaal gebruik

De door de windmolens en de zonnecentrale opgewekte stroom gaat straks via één kabel naar het elektriciteitsnet. Met het aanleggen van de kabels voor het windpark is hiermee al rekening gehouden. Optimaal gebruik van middelen dus. Zon en wind vullen elkaar straks mooi aan. In de zomer schijnt de zon het vaakst en waait het meestal wat minder. Dan doen de zonnepanelen het meeste werk. In de winter is het andersom en zorgen vooral de windmolens voor de opwekking van duurzame energie. We kijken naar het optimaliseren van systeem door de koppeling tussen weervoorspellingen en de verschillende energiemarkten.

Opslag van elektriciteit

Met stroom uit wind én zon komt het soms voor dat meer stroom aan het elektriciteitsnet wordt aangeboden dan het net aankan. Dit overschot aan stroom wil je op dat moment het liefst opslaan. Een manier is power2gas: elektriciteit wordt omgezet in gas en vervolgens opgeslagen. Een andere techniek is power2heat: een overschot aan elektriciteit wordt door warmtepompen omgezet in warmte. Hiermee kan bijvoorbeeld het warmtenetwerk in Nijmegen-Noord worden bijverwarmd.

Betrokken organisaties

Ook bijdragen aan dit project?

Falco Pieters