Terug naar projectoverzicht

Waterstof in het Rijk van Nijmegen

Landschap Opslag Water Zon

In dit project van RvN@ wordt onderzocht of en hoe met de zonne-energie groene waterstof kan worden opgewekt en of met die waterstof een haalbare businesscase kan worden opgesteld in de regio.

GVV sfeerfoto

Versnellingsvraag

Denk en investeer je mee als je kansen ziet voor waterstof in de regio?

Het idee is waterstof opwekken uit zonne-energie. Met de waterstof worden ondernemingen bijvoorbeeld in Park Bijsterhuizen en in het Rijk van Nijmegen voorzien van energie.

In de regio zijn de eerste stappen gezet met onder andere steun van Oost.nl. Studenten van de Wageningen University & Research deden een haalbaarheidsstudie onder ondernemers en organisaties in het Rijk van Nijmegen. Met die resultaten en met een eigen onderzoek van RvN@ gaan ze om de tafel met ondernemers en organisaties die kansen zien en die durven mee te investeren.

 

Betrokken organisaties

Ook bijdragen aan dit project?

Kristie Lamers